Příměstský fotbalový kemp 2017 Zažij Fošku

Příměstský fotbalový kemp 2017 Zažij Fošku

Příměstský fotbalový kemp 2017 Zažij Fošku si mohlo užít 23 dětí z celého okresu Třebíč. Počasí dětem hrálo do noty, udržoval se pitný režim, děti se chodily koupat a po jídlech z pažitkovské kuchyně se vždy jen zaprášilo! Těší nás, že náš projekt má smysl a jsou tu lidé, kterým není jedno, co děti při sportu jedí.

Řekněmě si něco o třebíčské fotbalové škole.

Od svého založení Alešem Křečkem v roce 1998 se Fotbalová škola Třebíč prezentovala odlišnými přístupy k trénování dětí, než bylo v té době zvykem. Hned od začátku se kladl velký důraz na tvořivost, odvahu a individuální vyspělost hráčů. Postupně se zapojením dalších odborníků do vytváření metodiky FŠ, jako je Luděk Procházka (příchod v roce 2009 z AC Sparta praha) a Martin Daněk (první evropský fotbalový trenér vyškolený přímo zakladatelem moderního koučování, Timem Gallweyem), se rozvinuly a dále rozvíjí jednotlivé principy, na kterých stojí metodika Fotbalové školy. Ta se neustále dále rozvíjí ve spolupráci se špičkami jednotlivých oborů (mentální koučink, kondiční trénink, výživa, neurovědy, regenerace, fyzioterapie, lékařství,..). Současné hlavní principy metodiky jsou:

Rozvoj osobnosti a charakteru na prvním místě

Uvědomujeme si, že naše role v životě hráče je především výchovná a že jen z několika hráčů se stane profesionální fotbalista, ale ze všech budou členové naší společnosti. Proto základní stavební kameny rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí jako sebedůvěra, vlastní způsob uvažování, tvořivost, odvaha nacházet vlastní způsoby řešení a odpovědnost za své vlastní chování nikdy nesmí být potlačovány egem trenéra toužícího po vítězství v zápase nebo po vlastním uznání či splnění vlastních ambicí. Stejně tak nesmí být snaha dát dětem volnost a možnost se rozvíjet vlastní cestou zaměňována s absencí pravidel a důsledným trváním na jejich dodržování (“dělej si, co chceš”).

Budování kladné emoční vazby ke sportu a pohybu

Seberealizace sportem je jednou z nejlepších cest v prevenci problémů v dospívání. Spojování pohybu a sportu s pocity radosti, štěstí, naplnění a seberealizace vytváří trvalou kladnou emoční vazbu k této činnosti. Tradiční direktivní způsob vedení tréninkového procesu často vede k postupnému otupění vnitřní motivace a ztrátě opravdového zájmu o činnost.

Důraz na zdravotní stránku

Pohyb je pro člověka jednou z nejpřirozenějších činností. Celoživotní sportování a pohyb je jedním z předpokladů zdravého a dlouhého života. Sport na někdy rádobyprofesionální úrovni vede spíše ke zničenému tělu. Naší snahou je umožnit dětem rozvíjet svůj pohyb, dovednosti a hru zdravě a přirozeně a přitom postupně překonávat svoje pohybové limity až na úroveň genetické limitace. Hlídání zdravého rozvoje je přitom zásadním principem.

Práce s vizí dospělého hráče

Opravdový výsledek práce s dětmi a mládeží je jen málokdy vidět ihned. Naší snahou je vycházet z dlouhodobé vize toho, co by měl hráč umět, znát, vědět v dospělosti (požadavky fotbalu a společnosti budoucnosti) a z toho vycházet při dílčích cílech metodických a výchovných.

Okamžitý výsledek utkání nikdy nesmí být vykoupen odstoupením ze společných hodnot, jako např. konstruktivní řešení herní situace.

Učení se hrou, zdokonalování se drilem

“Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mě to udělat a já pochopím.”

Čínské přísloví

Na moudrost tohoto přísloví se ve fotbale i ve výchově často zapomíná a tak dětem stále trenéři a rodiče něco vysvětlují a ukazují. To ještě neznamená, že dítě chápe a opravdu se učí. Proto se snažíme vytvořit učební prostředí, ve kterém se děti mohou principy hry a individuálních dovedností učit přímo hrou  – z vlastní zkušenosti (od nejmenších her 1:1 po hry ve větších počtech hráčů). Na základě toho, jak se rozvíjí jeho chápání hry, může každý z hráčů využívat řady drilových cvičení, ve kterých zlepšuje technickou stránku svých dovedností bez tlaku soupeře (propojuje svoje mysl, tělo a míč).

HE-ART: Program budoucnosti

Současná metodika FŠ vychází ze snahy aplikovat a rozvíjet originální výchovně – tréninkový program HE-ART. Tvůrci tohoto programu jsou Jiří Vorlický (v současnosti Zbrojovka Brno) a Martin Daněk (FŠ Třebíč), garantem programu je jedna z nejvýraznějších osobností českého mládežnického fotbalu posledních desetiletí, PaedDr. Luděk Procházka (v současnosti FŠ Třebíč). HE-ART program si získává stále více příznivců napříč sporty a je postupně uplatňován i na reprezentační úrovni (Juniorská reprezentace ČR ve florbale). Jeho školení se účastní zástupci největších českých  a slovenských klubů v různých sportech (ve fotbale například Slavia Praha, Zbrojovka Brno, Baník Ostrava, Hradec Králové, Vysočina Jihlava, FK Jablonec, Slovan Liberec, MFK Žilina). FŠ Třebíč je prvním klubem, kde po vzájemné dohodě trenérů dochází ke snaze aplikovat jeho principy napříč všemi věkovými kategoriemi.


Autor článku: Monika Růžičková
Zdroj o fotbalové škole: FOŠ

Odběr newsletteru